Wednesday, December 21, 2011

aku mahu panggil dia sayang

Mengenai menjadi manusia dewasa 
Ia bukan hanya tentang kemampuan
untuk berkeputusan sendiri

tetapi untuk juga bertanggunjawab pada 
tiap-tiap keputusan yang telah diambil

heh,kau ingat itu senang?


No comments: