Sunday, December 4, 2011

kerjakan apa yang disukai dan sukai apa yang dikerjakan

hidup dan memasang impian menjadikan 
kehidupan yang sesulit manapun indah
menjadikan hidup-hidup yang payah tidak terasa mencarik-carik
kerana mimpi-mimpi indah menutupi tiap carikan

No comments: