Thursday, December 29, 2011

supplementary

Oh!
ada orang ajar aku untuk menulis dengan lebih bagus
tanda baca,bahasa,perbandingan, rangkaian kata

...lagi...
pemilihan perkataan,kata ganti nama,imbuhan

...oh ya...
step pertama,pay attention bila menulis,
bila membaca balik, apa yang ditulis..

done ...kan...
hahahahahaha

No comments: